Opleidingsrichtlijnen & Profiel van Professionals

Hieronder volgen de opleidingsrichtlijnen & profiel waar je als zelfstandig werkend psychosociaal therapeut of coach aan moet voldoen om op de lijst met aangesloten Psychosociaal Therapeuten en Coaches te komen staan.

Als je voldoet en je herkent jezelf in onderstaand profiel, beantwoord dan de volgende vragen en stuur deze met de benodigde stukken en een foto op.

Of ik stuur jou een word-formulier die je invult en terugstuurt samen met wat andere stukken (denk aan kopieën van diploma’s en certificaten) en een foto die op deze site gebruikt mag worden. Mail naar: info@mentaalonderhoud.nl (tijdelijk mailadres) of via het contactformulier van mijn praktijk.

Aansluiting bij dit platform is tot 1 september 2023 kosteloos. Daarna zal een vrijwillige bijdrage voor de administratiekosten worden gevraagd.


Opleiding en Werkervaring

 • Basisopleiding: Je hebt een 4-jarige sociaal-agogische en/of (para-)medische vooropleiding op HBO /WO niveau afgerond. Dit hoeft geen NVAO geaccrediteerde opleiding te zijn. Wij hanteren een eigen lijst met mensgerichte basisopleidingen. Deze kun je onderaan deze pagina vinden.

 • Gerichte vervolgopleiding: Je hebt daar bovenop gerichte vervolgopleidingen, trainingen en cursussen gevolgd en met een diploma of certificaat afgerond. Dit dient wel contactonderwijs (offline of hybride) te zijn geweest. Dit geldt voor de psychosociaal coach. Voor de psychosociaal therapeut geldt een minimaal 2-jarige opleiding tot psychosociaal therapeut of counsellor (of een stapeling van meerdere opleidingen van bij elkaar minimaal 2 jaar met een vergelijkbaar resultaat).

 • Vlieguren: Je hebt relevante werkervaring in loondienst/ZZP-basis opgedaan binnen de GGZ, Sociaal Domein, Sociaal-Agogisch, HRM (coaching & training), pedagogisch/onderwijs of binnen de gezondheidszorg op HBO en/of WO niveau.

 • Bereidheid om Psychosociale Basiskennis op te doen: Over het algemeen is dit onderdeel van een 4-jarige basisopleiding of je hebt dit binnen een losse training/cursus gevolgd. Mocht je dit niet voldoende hebben gehad, dan ben je in ieder geval bereid je hier in te gaan verdiepen door middel van opleiding/cursus. Dit hoeft echter een niet persé door CPION of SNRO geaccrediteerde opleiding te zijn. Er zijn meer mogelijkheden!

 • Profiel: Je herkent je in onderstaand profiel van de psychosociaal therapeut of coach.

Mocht je niet geheel voldoen, net ergens iets missen qua opleiding/ervaring op detailniveau, vraag dan naar de maatwerkroute.

Professionals in het laatste jaar/fase van een meerjarige opleiding tot psychosociaal therapeut/ counsellor nodigen we ook uit om zich alvast aan te sluiten!


Profiel Psychosociaal Therapeut of Coach:

 • Is actief met betrekking tot professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Biedt binnen zijn of haar praktijk één op één begeleiding, coaching of therapie (individuele therapie).
 • Heeft een professionele houding, is betrouwbaar, respectvol en biedt vakmanschap en kwaliteit.
 • Weet wat hij/zij wel en niet kan. Dus waar zijn/haar grens ligt mbt kennis, kunde en ervaring. Zowel in zwaarte van de problematiek als de thematiek en verwijst door als dit nodig blijkt te zijn.  Het zgn “Schoenmaker blijf bij je leest”-principe.
 • Heeft een ondernemende en commerciële houding (kansen zien en nemen) zonder op integriteit en vakmanschap in te leveren.
 • Heeft een collegiale houding tov collega’s binnen en buiten Psychosociaal Portaal.
 • Heeft goed voor ogen wat hij/zij wel en niet kan bereiken binnen een traject (realiteitszin en haalbaarheid), dus biedt geen “te mooi om waar te zijn” programma’s of omstreden/bizarre/onveilige/té eenzijdige methodieken aan.
 • Is transparant over de manier van werken naar cliënt toe. Bespreekt de verwachtingen van cliënt en geeft duidelijkheid aan wat de cliënt kan en mag verwachten.
 • Stelt geen diagnoses (volgens de DSM-V), behalve als hij of zij  hiertoe bevoegd is (wet BIG) en een diagnose van toegevoegde waarde is voor de begeleiding/therapie/doorverwijzing én de cliënt in kwestie.
 • Is professioneel betrokken bij de cliënt. Bij teveel persoonlijke nabijheid van de kant van de therapeut en/of de cliënt zal de begeleiding worden stopgezet.
 • Voldoet aan de regels en voorwaarden die de wet aan onze praktijkvoering verbindt (Wkkgz, AVG, Wtza) waaronder ook de klachtenprocedure, dossiervoering etcetera zit. Vraag gerust naar de mogelijkheden mocht je dit nog niet hebben geregeld.
 • Houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat binnen de sessies of training met cliënt besproken wordt en de inhoud van mailcontact en telefonisch contact, vertrouwelijk blijft.
 • Biedt als hij of zij offline werkt een schone, opgeruimde en afgesloten praktijkruimte of gespreksruimte aan al dan niet aan huis en zorgt ervoor dat hij of zij niet gestoord wordt door anderen/derden tijdens sessies.
 • Werkt complementair en wijst de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg niet af, maar zoekt juist samenwerking waar dit wenselijk en mogelijk is.
 • Draagt, als dit lukt, op zijn of haar eigen manier een positief steentje bij aan het platform Psychosociaal Portaal. Klein of groot, op reguliere basis of zo nu en dan.
 • Vrijheid (dus niet vrijblijvendheid) is een hoog goed binnen Psychosociaal Portaal. Een belangrijke kernwaarde. Om hier professioneel mee om te gaan heeft de psychosociaal therapeut of coach een goed en gezond verantwoordelijkheidsgevoel en neemt hij of zij zorgvuldigheid in acht in zowel praktijkvoering, als naar cliënten en zichzelf toe (zelfzorg). “Controleren is goed, vertrouwen is beter”.

Basisopleidingen 4-jarige Sociaal Agogisch en (para-)medisch op HBO/ WO niveau

 • Inservice B- opleiding oude stijl (opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige)
 • WO Psychologie
 • HBO Toegepaste Psychologie
 • Social Work
 • MWD (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening)
 • SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening)
 • CMV (Culturele en Maatschappelijke Vorming)
 • HRM Opleiding
 • HBO opleiding binnen personeel, arbeid & organisatie
 • Creatieve Therapie
 • WO Pedagogiek
 • HBO Pedagogiek
 • Orthopedagogiek
 • Humanistiek
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • POH-GGZ
 • HBO-V met ruim werkervaring binnen de GGZ, welzijn of Sociaal Domein
 • Inservice A of Z opleiding oude stijl (verpleegkundige opleiding) met ruim werkervaring binnen GGZ, welzijn of Sociaal Domein
 • Verpleegkundig specialist GGZ
 • GGZ Agoog
 • Ergotherapie
 • SJD (Sociaal Juridische Dienstverlening)
 • PABO
 • Docentenopleiding VO
 • Theologie en Pastoraal Werk
 • Fysiotherapie (met ervaring/ opleiding binnen psychosomatische fysiotherapie)